L'equip

ELIT - Escola de Logística i Transport de Girona

El centre compta amb personal propi i col·laboradors externa. Tots els formadors son experts en matèria de transports i logística. La majoria amb experiència de molts anys dins el món empresarial, directament relacionats amb importants empreses de les comarques de Girona. A continuació detallem els currículums del nostre professorat:

Carlos Palacio Cebria

• Llicenciat en dret. Universidad de navarra. Pamplona.
• Licence spéciale en droit international et européen. Université de Louvain (Bèlgica).
• Maîtrise en droit international et européen. Université de louvain. Bèlgica.
• Memoria sobre la liberalització del transport per carretera en la UE.
• Gestor administratiu.
• Ex-Representant de la Cambra de Comerç de girona a la delegació davant la CEE del consejo superior de cámaras de comercio de España. Bruselas.
• Advocat
• Professor associat de dret processal a la Facultat de dret de la Universitat de Girona.
• Professor en el master profesionalitzador de l'advocacia. Universitat de Girona i Col.legis d'Advocats de Vic, Girona i Figueres.
• Consultor-professor de dret processal a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
• Membre del centre d’estudis avançats del procés I la justícia (CEAPJ), Universitat de Girona.
• Ex-Vocal de la junta arbitral del transport de Catalunya.
• Mediador en el tribunal laboral de Catalunya.
• Coordinador de la Comissió d'Ordenació del Territori de la Cambra de Comerç de Girona.
• Ex-Secretari General d'Asetrans-Girona.
• Ex-Secretari General de CETCAT (confederació catalana de transport de mercaderies)
• Formador de mercaderies perilloses
• Formador CAP.
• Capacitació de transportista mercaderies i viatgers.
• Conseller de seguretat ADR.
• Director del centre de formació ADR d'ASETRANS-GIRONA.
• Director del centro CAP d'ASETRANS-GIRONA

Xavier Batllori Bas

• Enginyer tècnic industrial. Especialitat en màquines
• Capacitació transportista. Mercaderies i Viatgers
• Conseller de Seguretat
• Formador de conductors de vehicles que transporten mercaderies perilloses ADR
• SQAS road. Auditor de transport de productes químics
• SQAS cleaning. Auditor de rentadors de cisternes de productes químics
• Formador d'operacions contra incendis.
• Auditor SQASs warehouse and esad.
• Auditor jefe qualitat
• Tècnic per a expedidors de càrrega aèria, AESA / IATA (cat-6).
• Auditor EFTCO.
• Auditor free-lance per a Bureau Veritas Certification, SGS i TUV.
• Professor associat de la Universitat de Girona. Sistemes de gestió de la qualitat, medi ambient i seguretat laboral.


En col·laboració amb: