Contacte

ELIT - Escola de Logística i Transport de Girona

C/ Ultònia, 10-12, 5
17002 GIRONA
Tel. 972 203 302
M. 649 402 542
Email: info@elitgirona.com
www.elitgirona.com

Fundació ICIL - Logistics & Supply Chain (Seu Barcelona)

C/ Conxita Supervia 9-11
08028 Barcelona
Tel. 93 225 61 02
Fax: 93 225 61 08
Email: barcelona@icil.org
www.icil.org