Escola de Logística i Transport
de Girona

El sector logístic està experimentatnt una gran revolució en el món globalitzat, que generarà una gran quantitat de llocs de treball en els propers anys. ELIT neix a Girona per donar resposta a les necessitats del sector en quan a professionalitazació d'empreses i treballadors.

Professionals de
la logística i el transport

Donem resposta a totes aquelles empreses que fins ara no han tingut l’oportunitat de formar als seus treballadors professionalment en l’àmbit logístic i el transport.

Localització

C/ Ultònia, 10-12, 5 - 17002 GIRONA
T. 972 203 302 - M. 649 402 542
Email: info@elitgirona.com
www.elitgirona.com